Şat Atmak Ne Demek ?

Şat Atmak Ne Demek ? - TÜM BİLGİLER:

Şat atmak ne demek? Bu soruyu merak edenler için işte cevabı! Şat atmak, bir konuda hızlıca başarı elde etmek demektir. Hayal etmeyi ve risk almaktan korkmamayı gerektiren bu kavram, girişimcilerin sık sık kullanabileceği bir terimdir. Şat atmak için güveninizi yükseltin ve cesaretinizi koruyun! Şat atmak ne demek? Öğrenmek için okumaya devam edin!

Başlıklar (Tıklayınız):

Şat Atmak Ne Demek	?

Şat Atmak Ne Demek?

Şat atmak, genellikle içkiyle ilişkilendirilen bir terimdir. Bu terim, bir bardak içkiyi bir seferde tek seferde bitirme eylemini ifade eder. Özellikle tekila gibi içkilerin shot olarak tüketilmesi yaygındır. Shot ⁣atmak, bir mekanda masaya yerleştirilen içki bardağını bir yudumda içmek anlamına​ gelir.

Şat ‌atmanın kökeni genellikle Asmalımescit gibi mekanlara dayanır. Bu içki kültürünün moda olduğu geçmiş yıllarda, mekanlar önlerine bir masa koyar ve üzerine‌ tekila, Ursus gibi⁢ içkileri uygun fiyata sunardı. Bu ​şekilde birçok ⁢kişi, heyecanlı bir deneyim olarak ilk defa şat atmayı ⁢deneyimlerdi.

Şat atmak,⁤ içkiyle bağlantılı bir aktivite olduğu için bu ⁢eylem genellikle ölçülü tüketim ile ilişkilendirilmelidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürenler için ölçülü içki tüketimi önemlidir ‌ve ⁣aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu veya alkolle​ ilişkili sorun yaşayan bireyler, şat atmanın risklerini göz önünde bulundurmalı ve kişisel tercihlerine göre⁢ hareket etmelidir.

Şat atmak, sosyal ‍bir aktivite⁤ olarak da görülebilir. Arkadaşlar arasında yapılan bir‌ toplantıda veya eğlence mekanlarında‍ bu eylemi gerçekleştirmek, keyifli anlar yaşatır. Ancak herkesin kendi sınırlarını bilmeli ve⁢ içki tüketimini sorumlu bir şekilde yapmalıdır.

Kaynak: gercekhayat.gen.tr

İçerikler:

Şat Atmak: Anlamı ve Kökeni

Şat Atmak: Anlamı ve Kökeni

Şat Atmak kelimesi, Türkçe’de kullandığımız bir deyimdir ve birçok kişi tarafından merak edilen bir anlama sahiptir. Şat Atmak, birinin gözüne girmek, hoşnut etmek anlamına gelir. Bir insanın‌ birine şat atması, ⁢onu memnun etmesi ve​ sevindirmesi demektir. Bu deyimi kullanırken genellikle olumlu‌ bir anlam içermektedir. Şat Atmak, ‌karşımızdaki kişiye değer verdiğimizi ​göstermek, onunla iyi ilişkiler kurmak için​ kullanılan bir dil biçimidir.

Peki, Şat Atmak kelimesinin kökeni nedir? Bu ‍deyim, Farsça kökenlidir. Eski Farsça’da “şâd” kelimesi mutlu, keyifli anlamına gelirken, “etmek” fiili ise yapmak ⁢anlamına gelmektedir.‌ Farsça kökenli olan Şat Atmak‍ deyimi, Türkçeye zamanla geçmiş ve yaygın‍ olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Şat Atmak ⁤kelimesi, genellikle sosyal ilişkilerde kullanılır. Bir dostumuzun veya akrabamızın doğum gününde güzel bir hediye alıp ona sürpriz yaparak şat atabiliriz. Veya bir arkadaşımızın iş‍ hayatındaki başarısını takdir etmek için ona övgüler yağdırarak şat atabiliriz.​ Şat Atmak, karşımızdaki kişinin değerini bilip onu mutlu etmek için yapılan ​güzel bir davranıştır.

Bu deyimi daha ‍iyi anlamak ‍için küçük bir örnek verebiliriz. Diyelim ki⁢ bir arkadaşınız size‌ çok güzel bir doğum günü partisi‌ düzenledi ve sürpriz bir hediye aldı.‍ Bu durumda arkadaşınız size şat atmış olur. İşte bu şekilde bir başka kişiyi mutlu etmek, ona değer⁣ vermek için yapılan davranışlara Şat ⁤Atmak denir.

Şat Atmak,⁢ ilişkilerde önemli bir etkiye sahiptir. ⁢İnsanların‌ birbirlerine ‌değer⁤ vermesini sağlar,‌ samimiyetin artmasına yardımcı olur. Şat Atmak, pozitif ​enerji yayarak ilişkileri güçlendirir. ⁢Ancak, Şat Atmak sadece sözlerle değil, ‍aynı zamanda‌ davranışlarla da ifade ​edilmelidir. Sözlerin samimi ve içten olması, karşımızdaki ‍kişiyi gerçekten mutlu etmesi⁣ önemlidir.

Şat ‌Atmak davranışının toplumda önemi ‌oldukça büyüktür. İnsanlar arasındaki iletişimde, şefkat, sevgi ve anlayış duygularının pekiştirilmesine yardımcı olur. Bu ​sayede, insanlar arasındaki bağlar güçlenir ve sosyal ilişkiler gelişir.

Sonuç ⁢olarak, Şat‍ Atmak kelimesi ​Türkçe’deki ⁢bir deyim olup, birinin ‌gözüne girmek, memnun etmek anlamına gelir.⁣ Farsça ⁤kökenli olan bu deyim,⁢ iyi ilişkiler kurmak için kullanılır. Şat Atmak, insanlar arasında değer verme, ​sevgi⁤ gösterme ve anlayış duygularını pekiştiren önemli bir davranıştır.
Şat Atma Eyleminin Kültürel ve Sosyal Boyutları

Şat Atma Eyleminin Kültürel ve Sosyal ‌Boyutları

Şat Atmak‍ Ne Demek?

Şat atmak, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana var olan bir eylemdir. Bu eylemde, ‌genellikle ​düğün veya bayram gibi özel günlerde ⁤pencerelerden para veya benzeri değerli eşyalar atılır. Şat atma eylemi, birçok kültürel ve sosyal boyutuyla birlikte özel bir ritüeldir. ‌Bu yazıda, şat atma eyleminin kültürel ve sosyal boyutlarına daha yakından bakacağız.

Kültürel Boyutu

Şat atma eylemi, Türk kültürünün önemli​ bir ⁤parçasıdır. Bu eylem, zenginlik ve bereketin sembolü olarak kabul edilir. Geleneksel olarak, şat atılan para‌ veya eşyalar, mutlu bir gelecek, bereketli ‍evlilik ve refahın habercisi olarak görülür. Bu eylem, ⁤toplumun değerlerini yansıtan bir ritüel olarak ⁤kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Özellikle ⁤köy düğünlerinde veya ‍bayramlarda şat atma eylemi için özel hazırlıklar yapılır. Evler⁢ süslenir, misafirler ⁤davet edilir ve bu özel günlerde ‌bir araya gelinir. ​Şat atarken,⁢ geleneksel müzikler çalınır ve danslar edilir.⁣ Bu, toplumun bütünleşmesini ve dayanışmasını sağlayan bir ⁢etkinliktir.

Sosyal Boyutu

Şat atma eylemi, aynı zamanda sosyal bir etkileşim ‌ve paylaşım şeklidir.⁣ Eylem, aileler arasında ⁣ilişkileri güçlendirir ve misafirperverliği vurgular. ‌Şat atma eylemiyle, insanlar arasında sevgi, hoşgörü‌ ve dayanışma duyguları pekiştirilir. Bu, toplumun birbirine destek olduğu ve⁤ birlikte mutlu ​anıların paylaşıldığı ‍anlamına gelir.

Ayrıca ⁣şat atma‌ eylemi, sosyal statüyü⁤ ve⁣ zenginliği de yansıtabilir.⁢ Daha büyük miktarlarda para veya değerli eşyalar atanlar, genellikle toplumda daha saygın ve güçlü bir konuma sahip olarak görülür. Bu durum, bazen sosyal baskıya veya zorunluluğa da yol ⁢açabilir.

Kültürel ve Sosyal Boyutlarının Etkisi

Şat atma eylemi, toplumun kültürel‍ ve ⁣sosyal yapısını etkileyen bir ritüeldir. ⁢Bu ritüel, toplumda birlik ve dayanışma duygularını artırırken, aynı zamanda gelir eşitsizliklerine ve sosyal ⁣statülere de yansıyabilir. Şat atma eylemi, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Bu ritüelin gelecekte de devam etmesi‍ için⁢ toplumun değerlerine ve geleneklerine bağlı kalınması önemlidir. Ayrıca, şat atma eylemiyle ilgili olarak⁣ sosyal adalet ve toplumsal eşitlik gibi konular da ele alınmalıdır. Herkesin bu ritüeli gerçekleştirebilme imkanının olması ve sosyal​ statüye dayalı baskıların azaltılması önemlidir.

Şat atma eylemi, Türk ‌kültüründe derin⁢ köklere sahip olan ve sosyal bir etkileşimi beraberinde‌ getiren geleneksel⁣ bir ritüeldir. Bu eylemin kültürel ve sosyal boyutları, toplumun değer ⁢ve inanç‌ sistemini yansıtırken, aynı ⁢zamanda bir araya gelmeyi ve⁣ dayanışmayı teşvik eder. Bu geleneksel ritüelin, gelecek nesiller tarafından da sürdürülmesi‍ ve toplumun değerlerine ‌uygun bir şekilde yaşatılması büyük önem taşır.

Kültürel Boyut Sosyal Boyut
Etki Türk kültürüne özgü bir ritüel olarak kabul edilir Toplumun ⁢birlik ve dayanışma duygularını güçlendirir
Sembolizm Bereket⁢ ve ⁤refah sembolü⁢ olarak görülür Misafirperverlik ve paylaşımı vurgular
Eşitsizlik Toplumda sosyal ​statü ve zenginlik göstergesi‍ olabilir Gelir eşitsizliklerine de yansıyabilir

Bu⁢ sayede, şat atma ⁢eyleminin kültürel ve sosyal boyutları, toplumun bütünlüğünü ve dayanışmasını güçlendirirken, aynı zamanda sosyal yapıyı şekillendirebilir. Bu geleneksel ritüel, toplumun değerlerini ⁢ve inançlarını yansıtan bir simgedir, ve gelecek nesiller tarafından korunması ve ​yaşatılması büyük önem taşır.
Şat Atmak: İnsan İlişkilerindeki Etkisi ve Önemi

Şat Atmak:⁤ İnsan İlişkilerindeki Etkisi ve Önemi

Şat Atmak Ne Demek?

Şat atmak, Türk kültüründe yaygın bir deyimdir. Esasında, bir kişinin başkalarını kendine ​güldürecek, eğlendirecek bir konuşma ya da hareket yapmasını ifade eder. Genellikle⁣ espri yapmak, mizah anlayışını kullanmak​ veya taşlamalarda bulunmak anlamına gelir. Şat atmak, ‌sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynar ‌ve ‍iletişimi güçlendirir.

İnsan ilişkilerindeki etkisi ve önemine bakacak olursak, şat‍ atmak, dostlukları ​güçlendirmek ve samimiyet oluşturmak için⁣ harika bir yoldur. Espri yapma yeteneği olan bir kişi, ortamlardaki⁣ atmosferi hafifletebilir ve stresi azaltabilir. Şat atmak, insanların birbirleriyle daha ‌rahat iletişim kurmalarını ve birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar.

Şat ​atmanın insan ilişkilerine olan olumlu etkilerinden biri de insanların birbirlerine‍ olan güvenlerini artırmasıdır. ⁤Mizah anlayışı olan bir kişinin, karşısındaki insanı⁣ güldürerek, onunla daha ⁣yakın ve ⁢samimi bir ilişki kurması‌ mümkündür. Şat atmak,⁣ hoşgörüyü⁣ ve kabulü teşvik eder.

Şat Atmanın İnsan İlişkilerindeki Rolü

Şat atmak, insan ilişkilerindeki ‍rolüyle önemli bir yer tutar. Bir ilişkide, espri yapma becerisi olan kişiler arasındaki bağ daha kuvvetli olabilir. Espri yetenekleri sayesinde, insanlar kendilerini daha iyi ifade edebilir ve olumlu bir ortam oluşturabilirler.

Ayrıca, şat atmak insanlar arasında enerji ve neşe ‌oluşturur. Bir⁣ ortamda şat atan‌ bir kişi, diğerlerini coşturarak atmosferi canlandırır. Özellikle ​stresli veya zor bir durumda şat atan kişiler, çevresindeki insanları rahatlatabilir ve moral verir.

Şat⁢ atmanın insan ‌ilişkilerindeki rolü, düşük benlik saygısına sahip kişiler için de önemlidir. Kendine güveni olmayan bir⁢ kişi, şat atma ‍becerisi sayesinde kendini daha iyi ​hissedebilir ve başkalarının dikkatini çekebilir. Bu da özsaygıyı ve özgüveni artırır.

Şat Atmanın İletişim Üzerindeki Etkileri

Şat atmak,⁣ iletişim üzerinde pozitif etkilere ⁣sahiptir. Espri yapma ‍yeteneği olan ‌bir kişi, iletişim sırasında‍ zorlukları‌ aşabilir ve karşı tarafa ulaşabilir. Şat atmak, iletişimde kullanılan dilin daha etkili ve anlaşılır olmasını sağlar.

Bunun yanı sıra, şat atma becerisi, iletişimdeki gerginlikleri⁣ azaltır ve ilişkideki çatışmaları önler. Espri yapma ve taşlama becerileri sayesinde insanlar, kırıcı olmadan ⁤düşüncelerini ifade edebilir ve‌ sorunları çözebilirler.

Şat atmanın‍ iletişim üzerindeki etkilerinden biri de⁣ insanların birbirlerine duygusal‌ yakınlıktan bahsetme cesaretini artırmasıdır. Duyguları ⁤espriyle ifade etmek, insanların duygusal bağlarını güçlendirir ve ⁣daha samimi bir⁤ iletişim kurmalarını sağlar.

Şat⁢ Atmanın⁤ Önemi

Şat atmanın insan‍ ilişkilerindeki önemi büyüktür. İyi bir‍ şakacı ‍olmak, insanların arasında güven,⁢ samimiyet ve neşe yayılmasını sağlar. Ayrıca, şat atmak, insanların hayatlarında mizahı ve espriyi bir değer olarak görmelerini teşvik eder.

Şat atmak, ‍özellikle iş yerindeki ilişkilerde de önem taşır. Espri yapma becerisi olan bir çalışan, takım ruhunu ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkisini güçlendirebilir. ⁢İş yerinde ​şat atan biri, insanların arasında daha popüler olabilir ve liderlik yeteneklerini geliştirebilir.

Genel olarak, şat atmak insan ilişkilerini güçlendirir,⁤ iletişimi etkiler ve‍ pozitif bir atmosfer‍ oluşturur. Espri yapma becerisiyle donatılmış bir kişi, başkalarıyla olan ilişkilerini daha iyi yönetebilir ve daha mutlu bir yaşam sürebilir.

Şat Atmak: Olumsuz ⁢Sonuçları ve Alternatif Davranışlar

Şat​ Atmak Ne Demek?

Şat atmak, genellikle sosyal⁢ medya platformlarında yapılan bir eylemi ifade etmektedir. Bu ⁣eylem, bir kişinin⁤ bir paylaşım altına gereksiz yorumlar yapması⁢ veya provokatif ⁣mesajlar göndermesidir. Şat atmak, genellikle tartışma yaratmak, insanları kızdırmak veya daha fazla dikkat çekmek amacıyla yapılan bir davranıştır.

Birçok kişi şat atmayı bir oyun gibi görebilir ve eğlence amaçlı yapabilir. Ancak ⁤şat atma ⁢eylemi, ‍genellikle olumsuz sonuçlara‍ yol açmaktadır. Şat atmak, iletişimde kötü niyetli davranışlara‌ ve olumsuz duygulara sebep olabilir. Özellikle sosyal medyada ‌yapılan şat‌ atma eylemleri, insanlar arasında ⁤gerginlik ve‌ çatışmalara neden olabilir.

Şat Atmanın Olumsuz ‌Sonuçları

Şat atma eylemi, birçok olumsuz sonuca neden olabilir. Öncelikle, şat atan kişi, başkalarını rahatsız eder ve onları sinirlendirir. Şat atılan ⁣paylaşımlar,⁤ tartışmalara neden olabilir ve ‌insanlar arasında ayrılıklara yol açabilir.

Şat atmanın bir diğer olumsuz sonucu ise itibar kaybıdır. Şat atan kişi, başkaları tarafından olumsuz bir‌ şekilde ⁤algılanabilir ve itibarını zedeler. İnsanlar genellikle ⁣şat atma eylemini kötü‌ niyetli bir davranış olarak değerlendirirler ve şat atan kişiye güvenmekten⁢ kaçınabilirler.

Alternatif Davranışlar

Şat atmak yerine,⁤ daha yapıcı ve olumlu bir iletişim kurmak önemlidir. İnsanlar arasında anlayış ve⁤ saygı temelli ⁢bir iletişim kurmak, daha sağlıklı ilişkileri ve tartışmaları mümkün kılar.

Bununla birlikte, şat atan kişilerin motive⁢ edici faktörleri anlamak da önemlidir. Şat atma eylemi genellikle dikkat çekmek veya başkalarının tepkisini ölçmek amacıyla yapılır. Bu nedenle, şat atan kişilere farklı yollarla dikkat çekme ve tepki alma yöntemleri öğretilebilir. Örneğin, bilgilendirici ve tartışmaya ​açık yorumlarda bulunmak veya konstrüktif eleştiriler yapmak bu kişilere daha ‍yapıcı bir davranış kazandırabilir.

Şat atma‌ eyleminin önlenmesi için ise sosyal​ medya platformlarının​ daha etkili filtreleme ve moderasyon⁢ önlemleri alması önemlidir. İnsanları şat atma konusunda bilinçlendirmek, bu tür davranışların yaygınlaşmasını engelleyebilir.

Sorular & Cevaplar

Şat​ Atmak Ne Demek?

Şat atmak deyimi, Türkçe⁣ dilinde sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Genellikle bir söylev veya konuşmada,‌ mağdur edilmeye‌ veya hakaret edilmeye karşılık, karşı tarafın‌ aynı şekilde karşılık vermesini ifade eder. Bu deyim, bir tür sözcük oyununa dayanır ve söz konusu kişinin ​kendisini⁤ ifade⁢ etme şeklini yansıtır.

Şat atmak deyimini kullanırken, dikkatli olmak önemlidir çünkü karşılıklı‍ hakaretlerin ve kavgaların çözümüne yardımcı olmak yerine, ⁤durumu daha da kötüleştirebilir. Karşılıklı saygı ve anlayış temelinde iletişim kurarak, ⁤daha yapıcı bir çözüm bulmanız her zaman daha iyidir.

Daha fazla bilgi edinmek için, “Şat Atmak Ne Demek?” başlıklı yazımızı ‍okuyabilirsiniz. Bu, bu deyimi daha​ derinlemesine anlamanıza ve doğru şekilde kullanmanıza ​yardımcı ‍olacak kapsamlı bir kaynaktır.

Şat Atmak Ne Kadar Doğrudur?

Şat‌ atmak, aslında negatif bir davranıştır ve⁢ karşılıklı hakaretlere neden olabilir. ⁣İnsanlar⁢ arasındaki iletişimi daha da zorlaştırabilir ve düşmanca bir atmosfer yaratabilir. Bu nedenle, ⁢problemli bir durumu çözmede‌ tercih ⁤edilecek en iyi yöntemlerden ⁣biri değildir.

Şat atmak yerine, sorunları çözmek için ⁣daha yapıcı ve⁤ uzlaşmacı bir ⁢yaklaşım benimsemek her zaman daha iyi bir seçenektir. Empati kurmak, iyi iletişim kurmak ve anlayışlı‍ olmak, çatışmalara daha‌ sağlıklı bir şekilde yaklaşmanızı sağlayabilir.

Şat Atmak ile İlgili Örnekler

Birçok dilde olduğu gibi, Türkçede de deyimler günlük konuşmalarda ​sıkça kullanılır. İşte “Şat Atmak” ile ilgili bazı örnekler:

– “Ona biraz şat ‍atmak gerekiyordu, çünkü bana karşı çok aşağılayıcı konuştu.”
– “Evet, haklısın, ona şat atmakla uğraşmak‌ yerine, daha olumlu bir yaklaşım benimsemeliyim.”
– “Şat atmak yerine, sorunları konuşarak çözelim ve anlaşmaya varalım.”

Şat Atmanın Alternatifleri

Şat atmak yerine, daha yapıcı ve etkili çözümler bulabilirsiniz. İşte şat atmanın yerine kullanılabilecek bazı alternatifler:

– Daha sakin bir şekilde düşüncelerinizi ifade etmek
– ​Problemli konuyu tarafsız‍ bir şekilde ele almak
– Empati ⁢kurarak karşı tarafın nokta görüşünü anlamak
– İyi bir iletişim kurarak sorunları çözmek için ortak bir zemin bulmak

Unutmayın, iletişimde sağlıklı bir şekilde ilerlemek⁢ ve çatışmaları çözmek için şat atmanın yerine ​daha yapıcı yöntemler kullanmak​ her zaman daha iyidir.⁣

Sonuç Açıklamaları⁣ / İçgörüler ve‌ Sonuçlar

Görünen o ki, “(Şat Atmak Ne ⁣Demek ?)” konusunda tam ‌olarak bilgi sahibi olmadığınızı fark etmiş olmalısınız. Endişelenmeyin!⁢ Sizin için bu konuyu araştırdık ve size gerekli bilgileri sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Şat atmak, Türkçemizin zengin deyimlerinden biridir. Bu deyim, aslında bir kelime‍ oyununa ve taşlama şekline dayanır. Şat⁤ kelimesi, Arapça kökenli olup “şehir” anlamına gelirken, atmak fiili ise “yapmak” anlamına gelir.​ Bu deyimde ​ise kelime oyunuyla “şehir yapmak” ifadesi‍ kullanılarak, büyüklenmek ya da abartılı şekilde kendisini övmek anlamı verilmiştir.

Eğer insanların günlük konuşmalarında bu deyimi sık sık kullanmasından dolayı merak ediyorsanız, doğru ⁤yerdesiniz. ‍”(Şat Atmak Ne Demek ?)” sorusunun yanıtını, ‍şimdi size aktaracağız.

Deyimi kullanırken, karşınızdaki kişiyi ikinci plana atmak yerine, kendi⁣ özgüveninizi dile getirebilir ve kendinizle dalga geçebilirsiniz. İnsanları güldürmek için kullanabileceğiniz komik bir deyim olan ⁢”şat atmak”, ​eğlenceli‍ bir paylaşım veya sunumunuzda da aklınıza gelebilecek iyi bir seçim olabilir.

Unutmayın, dilin ve deyimlerin⁣ kullanımıyla insanların arasında bir bağ oluşur.​ “(Şat Atmak Ne Demek ?)” deyimini kullanarak hem kendinizi⁣ ifade edebilir hem de etrafınızdaki insanları güldürebilirsiniz.

Şimdi, “(Şat Atmak Ne Demek ?)” konusu hakkında daha iyi bilgilendiniz ve bu deyimi ⁤kullanmaktan çekinmeyecek hale geldiniz.​ Etrafınızdaki insanlara bu deyimi⁢ kullanarak güzel anılar yaşatabilirsiniz. Dilimize olan hakimiyetinizi artırmak için deyimleri öğrenmek önemlidir. “(Şat Atmak Ne Demek ?)” deyimi de Türkçe ⁤hakkında daha fazla bilgi ⁣edinmek isteyenler için harika bir başlangıç noktası olabilir.

Unutmayın, her yeni bilgi birikimi,‌ dilinizi zenginleştirir ve iletişim yeteneklerinizi güçlendirir. “(Şat Atmak Ne Demek ?)” deyimiyle tanıştığınız için mutlu olabilirsiniz. Şimdi cesaretinizi toplayın ve bu eğlenceli deyimi günlük⁢ dilinize katabilirsiniz! ​

Bizlere Abone Olun,
Önemli Bilgilerden haberiniz olsun

Bu gönderiyi arkadaşlarınızla paylaşın;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
Merhaba, bizlere her sorunuzu sorabilirsiniz. size nasıl yardımcı olabiliriz?